Na początku marca 2022r. otrzymaliśmy zapytanie o możliwość zrealizowania transportu z terenów objętej wojną Ukrainy. 18-letnia kobieta leczona z powodu nowotworu chłoniaka Hodgkina w 4 stopniu choroby nie miała możliwości dalszej hospitalizacji w szpitalu w Tarnopolu. Szpital w Krakowie zgodził się na kontynuację leczenia w swojej placówce. Nie zastanawiając się długo zorganizowaliśmy zespół, który profesjonalnie wyposażonym ambulansem w asyście lekarza wyruszył w drogę po pacjentkę. W kilka godzin udało się również dzięki pomocy ludzi dobrej woli zebrać środki czystości oraz rzeczy potrzebne do udzielania pomocy poszkodowanym aby przekazać je szpitalowi w Tarnopolu.

Jeszcze raz pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom zaangażowanym w to przedsięwzięcie.